Word Vriend van Vocaal Ensemble MUSA!

Vocaal Ensemble MUSA en Peter Dijkstra streven ieder seizoen naar een uitdagende en ambitieuze programmering en verdere kwaliteitsverbetering van het koor. Door Vriend van MUSA te worden stelt u ons in staat om ook in de toekomst onze ambities waar te maken en bijzondere projecten te realiseren.

U bent al Vriend van MUSA vanaf 30 euro per jaar. Als tegenprestatie bieden wij u graag een aantal exclusieve voordelen. U kunt daarbij kiezen uit drie verschillende pakketten:

Euterpe (Muze van de muziek) – vanaf 30 euro

  • Vriendenkorting bij het bestellen van uw concertkaarten;
  • Eenmaal per jaar een uitnodiging om een repetitie bij te wonen;
  • Minimaal tweemaal per jaar onze digitale nieuwsbrief.

Parnassus (Woonplaats van de Muzen) – vanaf 60 euro

  • De voordelen van Euterpe, aangevuld met:
  • Twee vrijkaarten voor een concert per seizoen naar keuze;
  • Een borrel na afloop van de open repetitie.

Apollo (Leider van de Muzen) – vanaf 120 euro

  • De voordelen van Euterpe en Parnassus, aangevuld met:
  • Gereserveerde plaatsen en naamsvermelding in onze programma-boekjes (indien gewenst);
  • Twee extra vrijkaarten voor nog een concert naar keuze.

Wordt u ook Vriend van MUSA? Vul dan onderstaand formulier in en maak uw bijdrage over naar NL79INGB0003760064 t.n.v. Stichting MUSA te Utrecht, onder vermelding van “Vriendschap 2017”.

Hartelijk dank voor uw steun!