Concerten o.l.v. Wiecher Mandemaker

Juni 2022 (locatie nog niet bekend)
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Frank Martin – Dubbelkorige mis
en nader te bepalen werken