Contactgegevens

Stichting MUSA

Postadres:
Schimmelpennincklaan 6
3571 BH Utrecht

Rekeningnummer: NL79INGB0003760064 t.n.v. Stichting MUSA te Utrecht
KvK 30203216 te Utrecht

Voor algemene informatie: voorzitter Maud Brugmans / 06-42800044

Voor programmering en boeking: Rob van der Steen / 06-27577130

Specifieke vragen kunt u ook richten tot één van de bestuursleden:

Maud Brugmans, voorzitter

Luigi Orsini, penningmeester

Aleid Pluvier, secretaris

Niec van der Meulen, koorcommissaris

Janet Mol, PR/promotie

Frank Vorage, algemeen bestuurslid

VocaalEnsembleMUSA-Koepelhal-16062018-JostijnLigtvoetFotografie-62