MUSA 13

Dertiende project: Dood, geloof en liefde
o.l.v. Peter Dijkstra

De concerten vonden plaats in juni 2011.

Lucia Swarts, cello
Leo van Doeselaar, orgel

Programma

Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht, Ich bin bei dir BWV 228
Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV 226

Heinrich Schütz
Musikalische Exequien, SWV 279-281

Bart Visman
Canticum Canticorum (2006)

Programmatoelichting

In juni 2011 zong MUSA een prachtig programma met muziek over dood, geloof en liefde – drie aspecten van het leven die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Al ruim vijf jaar staat MUSA garant voor muzikaal bezielde en inspirerende uitvoeringen onder leiding van dirigent Peter Dijkstra. Dit keer werd het koor begeleid door Lucia Swarts (cello) en Leo van Doeselaar (orgel).

Schütz schreef de Musikalische Exequien in 1635 als muziek voor een begrafenis. Het stuk gaat dan ook over het vertrouwen in God en Zijn plannen. Ook de twee motetten die Bach bijna een eeuw later componeerde waren bedoeld als rouwmuziek. Maar de toon ervan is vooral opgewekt. Visman schreef zijn Canticum Canticorum in 2006 op teksten uit het Hooglied. Daarin staat het innige verlangen naar een geliefde centraal. Maar net als bij de rouwmuziek van Schütz en Bach gaat het bij Visman ook om volledige overgave en vertrouwen.

Volg ons op Facebook en Twitter.