Contactgegevens

Stichting MUSA

Postadres:
Schimmelpennincklaan 6
3571 BH Utrecht

Rekeningnummer: NL79INGB0003760064 t.n.v. Stichting MUSA te Utrecht
KvK 30203216 te Utrecht

Voor algemene informatie: voorzitter.musa@gmail.com / 06-27577130

Specifieke vragen kunt u ook richten tot één van de bestuursleden:

Rob van der Steen, voorzitter

Niec van der Meulen, koorcommissaris

Luigi Orsini, penningmeester

Maud Brugmans, acquisitie

Aleid Pluvier, secretaris

Frank Vorage, PR/promotie

 

VocaalEnsembleMUSA-Koepelhal-16062018-JostijnLigtvoetFotografie-62